Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel. Inhoudende den Stijl om allerley Steden en Plaatsen te Bouwen en te versterken, Volgens alle de verscheyde Manieren, die tot nu toe zijn uyt-gevonden, door de Geleertste Schrijvers, en Beroemdste Ingenieurs, die van dese Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marolois, Freitach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardy, De Ville, de Graaf van Pagan, en Andere. Met byvoeging der Voordeelen en Nadeelen van hare Bouwings Stijlen: als ook de Vergelijking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor, en tegen 't Gebruyk der Moord-graven, Onder-wallen, en Tweede Strijken, met de Redenen des Schrijvers, voor de Strijken, en Moord-graven van sijn Plaatsen. Door Allain Manesson Mallet, Wiskonst-Meester van sijn Alder-Christelijkste Majesteyts Staat-Jonkers der kleyne Ecurie; Eertijs Ingenieur en Sergeant Majoor van d'Artillerie in Portugal. Uyt het Frans vertaalt. In desen Nieuwen Druk grotelijks vermeerdert en verbetert.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Manesson Mallet, Allain | Smallegange, Mattheus
Datering 1695

Onderwerp

Trefwoorden krijgskunde, vestingbouw, 17e eeuw, Frankrijk, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie