Uitklappen

Boek

Titel Naaukeurige Versameling Der Gedenk-Waardigste Zee En Land-Reysen Na Oost- En West-Indiën, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking en soo vervolgens van verscheyde Volkeren, meerendeels door Vorsten, of Maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan; Zedert Het Jaar 1500 Tot 1504. Waar van eenige noyt gedrukt, andere nu eerst uyt haar Oorspronkelijke Taalen overgeset, en sommige merkelijk verbeterd zijn. Zijnde een waaragtige en bondige Beschrijving van veele vreemde Koningrijken, Landschappen en Steeden, der selver Benamingen, Gelegentheden, Sterktens, Stroomen, Zee-Havens, Goud- en Silver-Mijnen, Peerl-Visseryen, en menigvuldige Wonderen; Benevens de Oorlogs-daden en Gedenk-waardige Bedrijven der Ontdekkers, in het op-doen deser Landen voorgevallen; voorts hunne gevaarlijke en seldsame Ontmoetingen, merk-waardige Geschiedenissen, grouwsame Verwoestingen, voorname Volk-Plantingen en Vestiging der Koopmanschappen aldaar. Alles doorgaans met nodige Land-Kaarten, menigte Konst-Printen, en bequame Registers verrijkt.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Herrera y Tordesillas, Antonio de | Barros, João de
Datering 1707

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1501-1550, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spanje, Portugal, Azië, Amerika, cabral, pedro álvares, nova, joa~o da, pinzón, vicente yáñez, lepe, diego de, bastidas, rodrigo, Ojeda, Alonso de, Vespucci, Amerigo, Gama, Vasco da, albuquerque, francisco d', soares d'albegeria, lopo
Minder informatie
Meer informatie