Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Krygshandel Van De Infantery; Of Beknopte Verhandeling Over Derzelver Samenstelling, Wapenuitrusting, Exercitien, Evolutien en Manoeuvres; Betrekkelyk tot alle derzelver eigentlyke Verrichtingen en gantschen Dienst Te Velde; Gelyk Hedendaags, by de Welgeregeldste Legers waargenomen word. Alles opgeheldert door de Etymologie, en nuttige Aanmerkingen, zoo uyt de Oude als Nieuwe historie, volgens het Génie onzer Dagen. Voorzien Van De Noodige Plans, Opgesteld Door L.W.F. Von Oebschelwitz.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166135

Vervaardiging

Maker Oebschelwitz, L.W.F. von
Datering 1761

Onderwerp

Trefwoorden krijgskunde, krijgswetenschap algemeen, infanterie, velddienst, wapenuitrusting, exercitie, manoeuvre, leger, 1751-1800, Nederland, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie