Uitklappen

Boek

Titel Beschrijvinge der Stad Rotterdam, En eenige omleggende Dorpen, Verdeeld in III. Boeken. Het I. verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen; benevens de heldendaden der Rotterdammers, en andere Zuid- en NoordHollandse Steden en nabuurige Provincien. Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene Dorpen, en eenige aanmerkelijke voorvallen. Het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging; als mede de voornaamste gebouwen van Kerken, Kloosters, Kapellen en andere Gestichten. Verzien met authentijke stukken, Handvesten en Privilegien. Door Geraard van Spaan. De tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122837

Vervaardiging

Maker Spaan, Gerrit van
Datering 1713

Onderwerp

Trefwoorden geografie, geschiedenis, topografie, 1701-1750, Rotterdam, Holland (graafschap), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie