Uitklappen

Boek

Titel Den Krijghs-handel, van den deurluchtighen Heere Hertoghe Philips van Cleve, Ravensteyn, etc. zaligher ghedachten, by hem beschreven,ende ghedediceert aan den zeer deurluchtighen ende zeer machtighen Heere de Keyser Kaerle de vijfde. VVaer inne begrepen zijn alle de middelen om Orloghe te voeren, zoo vvel te VVater als te Lande, midts ooc de onkosten vande provande, Artillerije, poeyer, en' klooten, &c. ghetaxeert zoo de zelve kosten mochten in synen tijt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00102449

Vervaardiging

Maker Kleef, Philips van, heer van Ravenstein
Datering 1587

Onderwerp

Trefwoorden krijgswetenschap algemeen, krijgskunde, zeeoorlog, marine, ridder, Renaissance (1400-1550), 1551-1600, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), België, Bourgondië, Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie