Uitklappen

Boek

Titel Wapenhandelinghe Van Roers. Mvsqvetten. Ende Spiessen. Achtervolgende De' Ordre Van Zijn Excellentie Maurits Prince van Orangie Graue van Nassau. &c Gouverneur ende Capiteijn Generael ouer Gelderlant Hollant Zeelant Vtrecht Overijssel &c Figvirlyck Vutgebeelt Door Jacob de Gheijn. Met schriftelijcke onderrechtingk Ten dienste van alle Capiteijnen ende bevelhebbers, om hier wt hun jonge oft oneruaren soldaten de volcomen handelinge vandese wapenen te beter aentewijsen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00115359

Vervaardiging

Maker Nassau-Siegen, Johann VII der Mittlere graf von | Gheyn, Jacob de (II)
Datering 1607

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), infanterie, exercitie, 1551-1600, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nassau-Siegen, Johann VII der Mittlere graf von
Minder informatie
Meer informatie