Uitklappen

Boek

Titel Beschrijvinge der Stad Leyden. Inhoudende 't Begin, den voortgang, ende den wasdom der selver: de stichtinghe van de Kercken, Cloosteren, Gasthuysen, ende andere Publijcque gestichten,&c: desgelijcx de oprechtinge van de Academie, en de Collegien Theol. Mitsgaders Verhael van alle de Belegeringen, ende Aenslagen, die de selve Stad zedert den Jaere 1203 geleden heeft. Insonderheyt Historiale Beschrijvinge vande laetste strenge Belegeringe ende ongehoorde Verlossinge, geschiet Anno 1574. Verciert met verscheyden Caerten ende Figuren. Met groote moeijten, uyt verscheyden Schriften ende Papieren by een vergadert, ende beschreven door I.I. Orlers.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112010

Vervaardiging

Maker Orlers, Jan Jansz
Datering 1614

Onderwerp

Trefwoorden geografie, topografie, belegering, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Beleg van Leiden (1574), 1551-1600, 1601-1650, Nederland, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Leiden
Minder informatie
Meer informatie