Uitklappen

Boek

Titel Beschryvinghe Van Alle De Neder-Landen, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, Door M. Lowijs Guicciardijn, Edelman van Florencen: Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven Autheur: Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlijck ghetrocken. Overgheset in de Nederduytsche spraecke, door Cornelium Kilianum. Nu wederom met verscheyden Historien ende aenmerckinghen vermeerdert ende verciert, door Petrvm Montanvm. Met een seer wijtloopighe Tafel van de ghedenckweerdichste dinghen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00102272

Vervaardiging

Maker Guicciardini, Lodovico | Kiel, Cornelis | Montanus, Petrus
Datering 1612

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, topografie, 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederlanden (tot 1579), Vlaanderen, België
Minder informatie
Meer informatie