Uitklappen

Boek

Titel Wapenhandelinghe, Van Roers Musquetten Ende Spiessen: Achtervolghende de ordre van Syn Excellentie Maurits Prince van Orangie Grave van Nassau &c. Gouverneur ende Capiteyn Generael over Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Utrecht, Overyssel &c. Figuirlyck Afghebeelt, Door Iacob De Geyn. Met schriftelycke onderrechtinghe ten dienste van alle liefhebbers der Wapenen, oock mede voor alle Capiteynen ende bevelhebbers, om hier uyt hun ionge oft onervaren Soldaten de volcomen handelinge van dese Wapenen te beter aentewysen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00106623

Vervaardiging

Maker Nassau-Siegen, Johann VII der Mittlere graf von | Gheyn, Jacob de (II)
Datering 1608

Onderwerp

Trefwoorden infanterie, exercitie, 1551-1600, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nassau-Siegen, Johann VII der Mittlere graf von
Minder informatie
Meer informatie