Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden met teekening in 2 bladen, naar welke, ingevolge machtiging van den Minister van Oorlog van 27 Juli 1877, No. 59 G, onder diens nadere goedkeuring, door den Eerstaanwezend-Ingenieur te Utrecht, bij enkele inschrijving, zal worden aanbesteed: "Het verbeteren van het Fort bij Rijnauwen, onder het beheer der Genie te Utrecht"
Objectnaam boek
Objectnummer 00071519

Vervaardiging

Datering 1877

Onderwerp

Trefwoorden vestingbouw, 1851-1900, Rijnauwen
Minder informatie
Meer informatie