Uitklappen

Boek

Titel Nederlandsche bezittingen in Azia, Amerika en Afrika, in derzelver toestand en aangelegenheid voor dit Rijk, wijsgeerig, staatshuishoudkundig en geographisch beschouwd, met bijvoeging der noodige tabellen, en eenen atlas nieuwe kaarten / door J. van den Bosch ; [met gegrav. tit., titelpl. door Smies, Velijn, Landegent en Visser]
Objectnaam boek
Objectnummer 00085076

Vervaardiging

Maker Bosch, Johannes van den II
Datering 1818

Onderwerp

Trefwoorden koloniale geschiedenis, kolonisatie, geografie, economie, 1801-1850, Nederlands-Indië
Minder informatie
Meer informatie