Uitklappen

Boek

Titel Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland : of alphabetische opgave van de gemeenten, steden, vlekken, dorpen, gehuchten, buurten, voorname huizen of buitenplaatsen, bewoonde en onbewoonde polders, enz., met de vermelding in wel ke provincie, regterlijk arrondissement of kanton, en in welk hoofdkiesdistrikt voor de benoeming der leden van de Staten Generaal of Provinciale Staten zij gelegen zijn, alsmede vermelding der afstanden van alle steden onderling, van alle dorpen tot de nabijliggende steden en van de gehuchten tot de middenpunten der gemeenten waartoe zij behooren, verder de volksbenaming en die van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, van vele plaatsen, en de namen van plaatsen buitenlands gelijkluidende aan die van plaatsen binnenlands, en eindelijk het cijfer der bevolking van elke gemeente op 1 Januarij 1873 en gezindheidswijze naar de laatste algemeene volkstelling / door S. Gille Heringa
Objectnaam woordenboek
Objectnummer 00204138

Vervaardiging

Maker Gille Heringa, Salomo
Datering 1874

Onderwerp

Trefwoorden geografie, woordenlijst, 1851-1900, Nederland
Minder informatie
Meer informatie