Uitklappen

Boek

Titel Geschiedenis der regering van Philips den Tweede, Koning van Spanje / Willem H. Prescott ; uit het Engelsch door Dr. W.J.A. Huberts ; voorrede van Hoogleeraar W.G. Brill
Objectnaam boek
Objectnummer 00072584

Vervaardiging

Maker Prescott, William Hickling | Huberts, Wilhelmus Jacobus Arnoldus | Brill, Willem Gerard
Datering 1860

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1501-1550, 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Spanje, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Europa, Philips II (koning van Spanje)
Minder informatie
Meer informatie