Uitklappen

Boek

Titel Plechtige viering van 't derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee op den 23 Mei 1868 : verslag van de werkzaamheden der Hoofd-Kommissie, belast met de regeling daarvan en het stichten van een nationaal gedenkteeken op het voormalig slagveld, benevens opgave van de fondsen, daartoe bijeengebracht
Objectnaam boek
Objectnummer 00065525
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1869

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, herdenking, Slag bij Heiligerlee (1568), Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1551-1600, 1601-1650, Nederland
Minder informatie
Meer informatie