Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden met teekening, naar welke, ingevolge magtiging van den Minister van Oorlog van den 23sten November 1861 nr. 66 lettr. B, onder zijne nadere goedkeuring, door den inspecteur in de 1ste inspectie van fortificatiën of bij zijne afwezigheid, door den eerstaanwezenden ingenieur te Utrecht zal worden aanbesteed: "Het maken van eene doorlaatsluis in den weg om het fort aan het Vossegat"
Objectnaam boek
Objectnummer 00071165

Vervaardiging

Datering 1861

Onderwerp

Trefwoorden waterbouwkunde, vestingbouw, fort, bouwkunde, 1851-1900, Nederland
Minder informatie
Meer informatie