Uitklappen

Boek

Titel Aardrijkskundige, statistieke en geschiedkundige fragmenten van Frankrijk, zoo als het was voor den jare 1793, en in den jare 1814 : verrijkt met eene kaart en vele tabellen, mitsgaders met drie bijlagen, bevattende eene beschouwing van den staat der financiën van het militaire wezen en de frontieren van het Rijk / door N.A. de M
Objectnaam boek
Objectnummer 00203939

Vervaardiging

Maker M, N.A. de | Doorman, Johannes Didericus
Datering 1815

Onderwerp

Trefwoorden geografie, geschiedenis, statistiek, Frankrijk
Minder informatie
Meer informatie