Uitklappen

Boek

Titel Verdeeld in drie Deelen. Waar van 't I. Onderwijst den Stijl om allerhande Geregelde Plaatsen te versterken. II. Verklaart der selver Bouwingen, volgens de Stellingen der alder-vermaarste Autheuren, die tot nu toe daar van van gehandelt hebben; benevens de Bouwings-Stijl deses Schrijvers. III. Leert de Bedieningen der Ruytery en Voetvolk; hnadelt van 't Geschut; en geeft den Stijl om de Plaatsen aan te tasten en te verdedigen: Benevens een omstandige Verklaaring der Turksche Krijgs-Magt, soo tot Aantasting als Verdediging. Verçiert met meer dan 400 konstige Kopere Plaaten. Door Allain Manesson Mallet, Methematicus van sijn Aller-Christelijkste-Majesteyts Pagies der kleyne Ecurie; Eertijts Ingenieur, en Sergeant Majoor van d'Artillerie in Portugaal. Uyt het Frans Vertaalt. Sijnde desen Nieuwen Druk met meer dan 100 Plaaten vermeerdert, en doorgaans verbetert.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Manesson Mallet, Allain | Smallegange, Mattheus
Datering 1695

Onderwerp

Trefwoorden krijgskunde, 17e eeuw, Nederland, Frankrijk, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie