Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel Vyfde Stuk Van Het Zeemans-Handboek, Handelende Over De Practicale Scheeps-Artillerie. Tot Onderrichting Der Krygskunde Ter Zee, Welke een jong zee-officier en scheepsconstapel nodig hebben te weeten. Opgesteld onder het opzigt van den Hoog Edelen Gestrengen Heere Jan Hendrik Van Kinsbergen, Ridder der Orden van St. George, Generaal Majoor en Schout by Nacht van Holland en Westvriesland, Adjudant Generaal van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prins Van Oranje &c. &c. &c. Door Abraham Heymmerdinger, Dienende als Constapel Majoor op 's Lands Schip van Oorlog D'Admiraal Generaal. Verciert en opgeheldert met twee fraaie kopere Plaaten, en veele Figuuren. Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Kinsbergen, Jan Hendrik van, Heymmerdinger, Abraham
Datering 1782 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden marine, handboek, krijgskunde, artillerie, scheepsartillerie, 18e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie