Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren; In opzigte hunner Landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie dienende. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. I. Deel. Behelzende de Tegenwoordige Staat der Keizerryken China en Japan, als mede van de Ladrones, Filippynsche en Molukkische Eilanden, en van Makassar. Met naaukeurige Landkaarten en Platen versiert.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Salmon, Thomas | Goch, Matthias van
Datering 1736

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, China, Japan, Ladrones (eilanden), Filipijnen, Molukken, Makassar
Minder informatie
Meer informatie