Uitklappen

Boek

Titel Nader Ordre Ende Reglement, Waer na sich de Troupes, soo te voet als te paerdt, van 's Landts Militie, marcherende, of logerende op en over den Bodem van den Staet, præciselyck sullen hebben te reguleren.
Objectnaam boek
Objectnummer 00241650-4

Vervaardiging

Datering 1684

Onderwerp

Trefwoorden infanterie, cavalerie, marcheren, kampement, logeren, reglement, order, 17e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie