Uitklappen

Boek

Titel Politijck ende Militair Handtboecxken Vanden Staet der Geunieerde Provincien: Aenwysende Des selfs maniere van Regieringe, veelvoudige Middelen &c. Als mede De Lasten des Oorlochs by de selve gedragen tot den Iare. 1651. Den vierden Druck: Waer by gevoecht zijn eenige autentijcke stucken aengende [sic] de Politie ende Militie, Seer nut voor alle Lief-hebbers.
Objectnaam boek
Objectnummer 00241648
Reserveren

Vervaardiging

Maker Boxhorn, Marcus Zuerius van | Merula, Paullus
Datering 1652

Onderwerp

Trefwoorden krijgskunde, leger, 17e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie