Uitklappen

Boek

Titel Reisen Van Nicolaus de Graaff, Na De vier gedeeltens des Werelds, als Asia, Africa, America en Europa. Behelsende een Beschryving van sijn 48 jarige Reise en aanmerkelykste voorvallen, die hy heeft gesien en die hem zyn ontmoet. Van de levenswyse der Volkeren, Godsdienst, Regeringe, Landschappen en Steden. Als Ook Een nette, dog korte Beschryving van China, desselfs over groote Landschappen, menigvuldige Steden, Gebouwen, gegraven Kanalen, Scheepvaard, oudheid der Chinezen: Mitsgaders derselver Oorlogen tegen de Tartaren; en op wat wyse de Tartar sig meester van China heeft gemaakt. Hier agter is by gevoegd d'Oost-Indise Spiegel, Zynde een Beschryving van dezelve Schryver van geheel Oost-Indiën, de Levenswyse so der Hollanders in Indiën, als op de Schepen, en een net verhaal van de Uit en t'huis Reise. Met curieuse koperen Platen verçiert.
Objectnaam boek
Objectnummer KIM PTO 15-3(convolute)_0

Vervaardiging

Maker Nicolaus de Graaff
Datering 1701

Onderwerp

Trefwoorden reisverslag, geografie, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Azië, Midden-Oosten, India
Minder informatie
Meer informatie