Uitklappen

Boek

Titel Lysten hoedanig de volgende Compagnien Te Paard, Dragonders, te voet, Hussaaren, &c. Ter Finantie van Holland werden gereguleert in het betaalen van der selver Soldyen. Alle ter maand van 42 daagen, behalven de Switzers die ter loopende maand betaald werden. Ingaande met den 1 January 1750. Zynde voor de jaaren 1748 en 1749 geen dergelijke Lysten gedrukte om de continueele verandering door de successive reductien in de Militie voorgevallen, als meede om dat voor het voorschreeve jaar 1749 in het geheel geen Staat van oorlog is geformeert geweest.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112007-34

Vervaardiging

Datering 1750

Onderwerp

Trefwoorden cavalerie, infanterie, soldij, Staatse Leger (1579-1795), dragonder (manschap der dragonders), 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie