Uitklappen

Boek

Titel [Rapport op het gepasseerde concernueerende de insertie in de Haagsche Courant van seeker Minut der Memorie van elucidatien van den Raad van Staate omtrent het Rapport van hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden nopens den staat van 's Lands Frontieren, Magazynen en Arsenalen.]
Objectnaam boek
Objectnummer 00118313-5

Vervaardiging

Datering 1785

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, overheidspublicatie, vestingbouw, arsenaal, frontier, versterkingskunst, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie