Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden, Inzonderheid Die Van Holland, Van De Vroegste Tyden Af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Zesde Deel, Beginnende met den aanvang der Regeeringe van Filips Den Tweeden, Koning van Spanje, in 't jaar 1555; en eindigende met het Ontzet van Leiden, in 't jaar 1574. Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00219974

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan
Datering 1770

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800, 1501-1550, 1551-1600, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie