Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden, Inzonderheid Die Van Holland, Van De Vroegste Tyden Af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Negende Deel, Beginnende in 't jaar 1598, en eindigende met het sluiten van het twaalfjaarig Bestand, in 't jaar 1609.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183425
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan
Datering 1753

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800, 1551-1600, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie