Uitklappen

Boek

Titel Cornelis De Bruins Reizen Over Moskovie, Door Persie en Indie: Verrykt Met Driehondert kunstplaten, Vertoonende De beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daar gevonden worden: Voor al derzelver Oudheden, En wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het Heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof Van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeukeurigheit na 't leven afgetekent, en nooit voor dezen in 't ligt gebragt.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Bruyn, Cornelis de
Datering 1714

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Rusland, Azië, Moskou, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie