Uitklappen

Boek

Titel Omstandig Verhaal van de Geschiedenissen en Zaaken Het Kerkelyke ofte den Godsdienst Betreffende, zoo in Amboina, Als in alle de Eylanden, daar onder behoorende, Van de Oudste Tyden af tot nu toe, Benevens een Fraaye Verhandeling der Boomen, Planten, Heesters, enz. Als ook der Land-Dieren, Vogelen, Visschen, Horenkens, en Zeegewasschen, in en by dezelve Eylanden vallende; Mitsgaders een Naaukeurige Beschryving van Banda, En de Eylanden, onder die Landvoogdy begrepen, Als ook der Eylanden Timor, en Solor, Celebes, ofte Macassar, Borneo, en Bali, Mitsgaders van de Koningryken Tonkin, Cambodia en Siam, Benevens een Verhaal der Zaaken, in de voornoemde Eylanden, en Koningryken, tot nu toe voorgevallen; Met zeer nette Prentverbeeldingen, en Landkaarten verrykt Door François Valentyn, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in Amboina, Banda, enz. Derde Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Valentyn, François
Datering 1726

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, Indonesië, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie