Uitklappen

Boek

Titel Beschryving van Amboina, Vervattende Een wydlustige Verhandeling van het zelve, en van alle de Eylanden, daar onder behoorende, te weten, van 't groot Eiland Ceram, Boero, Amboina, Honimoa, Noessa-Laoet, Oma, Manipa, Bonoa, Kelang, En meer andere Eylanden, in het Werk voorkomende; Behelzende een treffelyke Landbeschryving van alle die Eylanden, Volgens zeer nette Kaarten; mitsgaders een verhaal van de Gewoonten, Zeden, en Plegtigheden van de Inwoonders der zelven. En een omstandig Verhaal van de oudste Wereldlyke Geschiedenissen, En Zaaken, in Amboina, En in alle de voorschreven Eylanden, tot nu toe voorgevallen. Met zeer veel nette Prentverbeeldingen verciert, en opgeheldert Door François Valentyn, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in Amboina, Banda, enz. Tweede Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Valentyn, François
Datering 1724

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, Indonesië, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie