Uitklappen

Boek

Titel Oud en Nieuw Oost-Indiën, Vervattende Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, Benevens Eene wydlustige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java en alle de Eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende; het Nederlands Comptoir op Suratte, en de Levens Der Groote Mogols; Als Ook Een Keurlyke Verhandeling van 't wezentlykste, dat men behoort te weten van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap der Goede Hoop en van Mauritius. Te zamen dus behelzende niet alleen eene zeer nette Beschryving van alles, wat Nederlands Oost-Indiën betreft, maar ook 't voornaamste dat eenigszins tot eenige andere Europeërs, in die Gewesten, betrekking heeft. Met meer dan thien honderd en vyftig Prentverbeeldingen verrykt. Alles zeer naaukeurig, in opzigt van de Landen, Steden, Sterkten, Zeden der Volken, Boomen, Gewasschen, Land- en Zeè-dieren, met alle het Wereldlyke en Kerkelyke, van d'Oudste tyden af tot nu toe aldaar voorgevallen, beschreven, en met veele zeer nette daar toe vereyschte Kaarten opgeheldert Door François Valentyn, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in Amboina, Banda, enz. In Vyf Deelen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Valentyn, François
Datering 1724

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, Indonesië, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie