Uitklappen

Boek

Titel Stukken, Raakende Den Tegenwoordigen Toestand Der Bataafsche Bezittingen In Oost-Indië En Den Handel Op Dezelve. Kunnende Dienen Ter Beantwoording Der Vraag, "Of De Handel Op Oost-Indië Niet Anders Dan Door Eene Maatschappij, Met Een Uitsluitend Voorrecht Voorzien, En Het Bestuur Over De Bezittingen Aldaar Hebbende, Kan Gedreven Worden." Uitgegeven Door Dirk Van Hogendorp. Zijnde een vervolg op deszelfs Bericht Wegens Den Tegenwoordigen Toestand Der Bataafsche Bezittingen In Oost-indie En Den Handel Op Dezelve.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Hogendorp, Dirk van
Datering 1801

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, economie, geografie, 1751-1800, 1801-1850, Azië, Indonesië, Japan, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie