Uitklappen

Boek

Titel De Beschryving Van Japan, Behelsende Een Verhaal Van Den Ouden En Tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, Van Deszelfs Tempels, Paleysen, Kasteelen En Andere Gebouwen; van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen. Van de Tydrekening, en opvolging van de Geestelyke en Wereldlyke Keyzers. Van De Oorspronkelyke Afstamming, Godsdiensten, Gewoonten, en handwerkselen der Inboorlingen, en van hunnen Koophandel met de Nederlanders en de Chineesen. Benevens Eene Beschryving Van Het Koningryk Siam. In 't Hoogduytsch beschreven door Engelbert Kaempfer, M. D. Geneesheer van het Hollandsche Gezantschap na 't Hof van den Keyzer, Uyt het oorspronkelyk Hoogduytsch Handschrift, nooit te vooren gedrukt, in het Engelsch overgezet, door J.G. Scheuchzer, Lidt van de Koninklyke Maatschappy, en van die der Geneesheeren in London. Die daar by gevoegt heeft het Leven van den Schryver. Voorzien met kunstige Kopere Platen, Onder het opzicht van den Ridder Hans Sloane uytgegeven, En uyt het Engelsch in 't Nederduytsch vertaalt.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6699-0

Vervaardiging

Maker Kaempfer, Engelbert | Scheuchzer, Johann Gaspar | Sloane, Sir Hans
Datering 1729

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, Japan, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie