Uitklappen

Boek

Titel Tweede Deel Van het Begin ende Voortgangh Der Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Begrijpende de volghende tvvaelf Voyagien Door de Inwoonderen derselviger provintien derwaerts gedaen. Alles met behoorlijcke Beschrijvinghen, kaerten en kopere Platen, Als meede Tafels ofte Registers verrijckt: Ende Ten dienste van alle Liefhebbers in 't licht gebracht.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6495 2-0

Vervaardiging

Maker Commelin, Isaac | Twist, Johannes van
Datering 1646

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, tijdsgeschrift, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Azië, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Minder informatie
Meer informatie