Uitklappen

Boek

Titel Korte en klaare Aanwysing Van de noodzaakelyke middelen omme de Protestanten in de Sevennes Spoedig te konnen helpen, en haar te ontlasten van de verdrukking die dezelve onder de tegenwoordige Regering des Fransen Konings moeten ondergaan. Nevens een korte beschryvinge van het zelve Landschap, en den tegenwoordigen staat. Onderdaniglyk voorgedragen aan haare Majesteit de Koninginne van Engeland, Zyne Koninglyke Hoogheid den Prince George van Denemark, en de Leden van haare Majesteits geheymen Raad. Door D'Heer Boyer.Uit het Engelsch overgezet.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Boyer, Pierre
Datering 1703

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Frankrijk, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie