Uitklappen

Boek

Titel Belegering en Ontsetting Der Stadt Leyden, Geschiet in den Jaare 1574. Beginnende den 27. May, en Eindigende den 3. October daer aen volgende. Zeer levendig afgebeeld door Reynerius Bontius, Treur - Bly - Eynde - Spel. Verciert met schoone Figuren, en al de Vertoningen, zo voor, in, als na het Spel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165953

Vervaardiging

Maker Bondt, Reinier de
Datering 1785

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, belegering, 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Leidens ontzet (3 oktober 1574), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Leiden
Minder informatie
Meer informatie