Uitklappen

Boek

Titel De Belegering, En 'T Ontset Der Stadt Leyden, Geschied in den Jare 1574. beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Naar 't leven afgebeeld door Reinerius Bontius. Treur - Bly - Einde - Spel. Nieuwelyks overzien, en van grote fouten gesuyvert, en met schoone Figuren, nevens alle Vertooningen zoo voor, in, als na het Spel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165945

Vervaardiging

Maker Bondt, Reinier de
Datering 1740

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, geschiedenis, belegering, toneelspel, 1551-1600, Leidens ontzet (3 oktober 1574), Nederland, Leiden, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie