Uitklappen

Boek

Titel De Wonderdaden Des Allerhoogsten Godts, Doorlugtig gezien in de grontlegginge en voortzettinge van Nederlants Vryheyt; Inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde Beleg ende Ontzet Der Stadt Leyden, Voorgevallen in den Jare 1573, ende 1574. Uit de gedenk- ende geloofwaardigste Geschiedtschriften opgestelt Door Joannes Alderkerk, Bedienaar des Goddelyken woorts ter Stede Beverwyk. De Derde Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165940

Vervaardiging

Maker Alderkerk, Johannes
Datering 1734

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, belegering, 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Leidens ontzet (3 oktober 1574), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Leiden
Minder informatie
Meer informatie