Uitklappen

Boek

Titel De Wonderdaden Des Allerhoogsten Godts, Doorlugtig gezien in de grontlegginge en voortzettinge van Nederlants Vryheyt; Inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde Beleg ende Ontzet Der Stadt Leyden, Voorgevallen in den Jare 1573, ende 1574. Uit de gedenk- ende geloofwaardigste Geschiedtschriften opgestelt Door Joannes Alderkerk, Bedienaar des Goddelyken woorts ter Stede Beverwyk. De Derde Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165940
Reserveren

Vervaardiging

Maker Alderkerk, Johannes
Datering 1734 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, belegering, 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Leidens ontzet (3 oktober 1574)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie