Uitklappen

Boek

Titel Gedenkwaerdige Gesantschappen Der Oost-Indische Maatschappy in 't Vereenigde Nederland, Aen De Kaisaren van Japan: Vervaetende Wonderlyke voorvallen op de Togt der Nederlandtsche Gesanten: Beschryving Van de Dorpen, Sterkten, Steden, Landschappen, Tempels, Gods-diensten, Dragten, Gebouwen, Dieren, Gewasschen, Bergen, Fonteinen, vereeuwde en nieuwe Oorlogs-daeden der japanders: Verçiert met een groot getal Afbeeldsels in Japan geteikent: Getrokken uit de Geschriften en Reis-aantekeningen der zelve Gesanten, Door Arnoldus Montanus.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6703 1-00

Vervaardiging

Maker Montanus, Arnoldus
Datering 1669

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1651-1700, Azië, Japan, Batavia, Indonesië, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie