Uitklappen

Boek

Titel Het Gezantschap Der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, Aan Den Grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen Keizer Van China: Waar In De gedenkwaerdighste Geschiedenissen, die onder het Reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655. tot 1657. zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Beneffens Een Naukeurige Beschrijving der Sineesche Steden, Dorpen, Regeeringh, Wetenschappen, Hantwercken, Zeden, Godsdiensten, Gebouwen, Drachten, Schepen, Bergen, Gewassen, Dieren, &c. en Oorlogen tegen de Tartars. Verçiert met over de 150. Afbeeltsels, na 't leven in Sina getekent: En beschreven Door Joan Nieuhof; Toen eerste Hofmeester des Gezantschaps, teenwoordig Opperhooft in Coylan.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6695 5-00
Reserveren

Vervaardiging

Maker Nieuhof, Johan, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Datering 1670 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1651-1700

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie