Uitklappen

Boek

Titel Beschryvinge Van De Volk-Plantinge Zuriname: Vertonende De Opkomst dier zelver Colonie, de Aanbouw en Bewerkinge der Zuiker-Plantagien. Neffens den aard der eigene natuurlijke Inwoonders of Indianen; als ook de Slaafsche Afrikaansche Mooren; deze beide Natien haar Levens-manieren, Afgoden-dienst, Regering, Zeden, Gewoonten en dagelijksche Bezigheden. Mitsgaders Een vertoog van de Bosch-grond, Water- en Pluim-Gediertens; de veel vuldige heerlijke Vrugten, Melk-agtige Zappen, Gommen, Olyen, ende gehele gesteltheid van de Karaïbaansche Kust. Door J.D.Hl. Verrijkt met de Land-kaart (daar de legginge der Plantagien worden aangewezen) en Kopere Platen.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6676-00

Vervaardiging

Maker Herlein, J.D.
Datering 1718

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, antropologie, 1701-1750, Suriname, Zuid-Amerika, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie