Uitklappen

Boek

Titel D'Eerste boeck. Historie van Indien, waer inne verhaelt is de avontuere die de Hollandtsche schepen bejegent zijn; Oock een particulier verhael der Conditien, Religien, maniere(n) en(de) huys houdinge der volckeren die zy beseylt hebben: wat Gelt, Specerye, Drogues en(de) streckingen vande Eylanden en(de) Zee-custen, als oock de conterfeytsels der Inwoonderen; met veel Caertjens verciert: Voor alle Zee-varende ende curieuse liefhebbers, seer ghenuechlijck om lesen. Door G.M.A.W.L
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6471-0
Reserveren

Vervaardiging

Maker Lodewijcksz, Willem
Datering 1609

Onderwerp

Trefwoorden geografie, 1601-1650, Azië, Indonesië, Nederlands-Indië, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie