Uitklappen

Boek

Titel Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont Uit Eenige Ongedrukte Lysten Der Ridderschappe, En Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt. Uitgegeeven Door Willem te Water.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Water, Willem te
Datering 1761

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1751-1800, Zeeland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie