Uitklappen

Boek

Titel De Historie Van Belgis, Oft Chronycke Der Nederlandtsche Oudtheyt: Waer in beschreven worden alle de memorabelste ende wonderlijcke gheschiedenissen, die van het beghin der wereldt af tot ontrent dese tijden toe in alle ghewesten der wereldt gheschiet sijn, maer besonderlijck in dese Nederlanden: ghemaeckt ende bij een vergadert door den seer loffelijcken ende Edelen Historie-schrijver Heer Marcus Van Varnewyck. Den derden druck, in veel plaetsen ghecorrigeert ende verbetert.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Vaernewijck, van, Marcus
Datering 1665

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Oudheid, Middeleeuwen (375-1500), 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, België, Vlaanderen, Nederland, Luxemburg
Minder informatie
Meer informatie