Uitklappen

Boek

Titel Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Magusanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Door Mattheus Gargon, Predikant en Rector te Vlissingen. De twede Druk, met kopere Platen.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Gargon, Mattheus
Datering 1715 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, topografie, 1701-1750

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie