Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren: In opzigte hunner Landsgelegentheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie behorende. II. Deel. Behelzende de Tegenwoordige Staat der Sundasche Eilanden, en wel inzonderheid Borneo, Java, Sumatra en der Koninkryken Siam, Kochin-China en Tonkin. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon, Nu vertaalt en merkelyk vermeerdert door M. van Goch, M.D. Met nieuwe Landkaarten en Printverbeeldingen versiert.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Salmon, Thomas | Goch, Matthias van
Datering 1730

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, Borneo, Java, Sumatra, Siam, Cochin (Vietnam), Tonkin
Minder informatie
Meer informatie