Uitklappen

Boek

Titel A. Kluit, Inwijingsrede Over 'T Recht, 'T Welk De Nederlanders Gehad Hebben, Om Hunnen Wettigen Vorst En Heer, Philips, Koning Van Spanje Aftezweren, Uitgesproken te Leiden d. 18. Jan. 1779. Bij De Plechtige Aanvaarding Zijnes Posts, Als Gewoon Hoogleeraar In De Oudheden En Historie Der Vereenigde Nederlanden, Vooral In Die Der Handvestkunde. Uit het Latijn in 't Nederduitsch vertaald, En met Voorrede, nadere Ophelderingen, en Bijlagen verrijkt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166128
Reserveren

Vervaardiging

Maker Kluit, Adriaan
Datering 1779 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Philips II (koning van Spanje)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie