Uitklappen

Boek

Titel Derde Deel, Inhoudende de verderen voorspoed der Nederlandsche Wapenen; oprichting van Vijf Kollegien ter Admiraliteit en van de Oost-Indische Maatschappij. Dood van Filips den II, van de koningin Elizabeth; van Graaf Jan Van Nassau en Henrik den IV. Het Twaalfjarig Bestand. Kerkgeschillen gedurende 't zelve. De Nationale Sijnode en de gevolgen daarvan. Met Kunstplaaten. Door J. H. Heering.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Hering, Johan Hendrik
Datering 1792

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, 1701-1750, 1751-1800, Nederland, Spaanse Nederlanden (1579-1713), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie