Uitklappen

Boek

Titel Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyk, Ofte Een gedenckwaerdige beschryvingh van den Oorsprong, Opkomst en Voortgang der selver Landen. Soo onder de Regeeringe en Successie der Graven, wegens hare geslachte en verrichtinge,van Diederick den I. tot Philips den III.Uyt alle de beste Autheuren by een gesteldt, Door den Hoogh geleerden Heer Petrus Scriverius. Als Mede 't Vervolgh van de verder voorvallen, onder het beleyt der Doorluchtige Princen van Orangien, beginnende met Willem den I. tot den jare 1677. Verciert met Afbeeldinge der Graven van Hollandt, en de Princen van Orangien, curieus in het koper gesneden, &c.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Scriverius, Petrus
Datering 1678

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, biografie, genealogie, Middeleeuwen (375-1500), 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Oranje-Nassau, huis van
Minder informatie
Meer informatie