Uitklappen

Boek

Titel Beschrijvinghe Van Ovt Batavien, met de Antiqviteyten van dien: Mitsgaders D'Af-komst ende Historie der Edelen, hooghgeboren Graven van Holland, Zeeland, ende Vrieslandt, &c. Van d'eerste tot de leste toe: Alles tot stichtinghe ende verlichtinghe der Historie, met Anteyckeninghen ende Waerschouwinghen, uyt ontallicke gheloof-waerdige Schrijvers ende oude stucken neerstelic opgesocht, by een nieuwe Vader-landslievende Schrijver nieuwelickx uytgegeven.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Scriverius, Petrus
Datering 1612

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Oudheid, Middeleeuwen (375-1500), 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie