Uitklappen

Boek

Titel Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene En Verborgene Antiquiteten Der Provintien en Landen Gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae, Dat zijn Eenige Aenteyckeninghen en Memorien, van sommige gedenckwaerdige Geschiedenissen, gepasseert in het Antiquiteet-rijcke Landschap Drenth, van de Geboorte Christi af, tot op desen tijdt. Mitsgaders een korte Beschrijvinge der Stadt. des Casteels, en der Heerlickheyt Covorden. tSamen vergadert, en aen 't licht gebracht, door Johan Picardt, Theologum, pastorem Covordiensem primum, & Doctorem Medicum. Met koopere Platen verçiert.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5924-1

Vervaardiging

Maker Picardt, Johan
Datering 1660

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, tijdsgeschrift, Middeleeuwen (375-1500), 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, Drenthe, Coevorden, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie